Lunar New Year Luck Lion Dance

Lunar New Year Luck Lion Dance

Sa pagdiriwang ng Lunar New Year, ang Pechanga Resort Casino ay magtatalaga ng napakahusay na Lucky Lion Dancer na Pagtatanghal sa Pebrero 5th. Simula alas-3pm, ang “Lion Dance Team”, na simbolo ng pagiging masagana at maiging swerte, ay mag uumpisa sa entrada sa kanluran, at iikot sa loob ng palapag ng casino. Ang Lahat ay may pagkakataong makakuha ng Red Packets na ibibigay sa Lion Dancers upang ipagdasal para sa Mapagbunying New Year.