PECHANGA RESORT CASINO NOMINADO BILANG ISA SA PINAKAMAHUSAY NA RESORT-CASINO SA BANSA

— Pechanga nominado sa 2 Best Of awards sa bansa —

Ang botohan ay bukas na, at ang Pechanga Resort Casino ay tumatakbong muli para sa dalawang prestihiyosong pambansang mga titulo. Ang lugar ng Temecula, California casino/resort ay nominado ng panel na mga eksperto sa USA Today’s 10Best.com na polls ng mga mambabasa sa kategoryang Best Casino Hotel at Best Casino sa Labas ng Las Vegas. Pinili ng mga panelist ang Pechanga, kasama ng 19 na iba pang mga kakumpitensya sa isang kategorya. May mahigit na 1,000 casinos na nakakalat sa gitna ng U.S., ayon sa CasinoUSA.com. Upang makaboto para sa Pechanga Resort Casino sa kapwa kategorya, ang mga bisita ay maaaring pumunta sa Pechanga.com/vote.

Noong 2021, ibinoto ng mga mambabasa ang Pechanga Resort Casino bilang pangalawang- Pinakamahusay na Casino sa Labas ng Las Vegas. Ang Pechanga ay nagka-ranggo ng ikaapat sa Best Casino Hotel na kategorya (sa buong U.S).

Ang pagboto ay Kasalukuyang bukas są publiko upang makapamili ng mga paboritong destinasyon. Ang mga mambababasa ay maaaring bumoto para sa kanilang mga paborito sa bawat kategorya isang beses kada araw. Ang takdang panahon ng botohan ay magtatapos sa Lunes, Agosto 29, sa ganap na alas-8:59 a.m. Oras Pacifico. Ang resulta at listahan ng 10 mga mananalo ay ihahayag matapos ang petsang ito.

Ang USA Today 10Best Travel Guide na polls para sa mga mambabasa ay magtatanong sa mga bisita na bigyan ng rata ang kanilang paboritong mga casino at kung saan ang mga ito ay lumabas na sa ibat-ibang pamamaraan mula 2015. Kinuha ng Pechanga ang numero unong pwesto na Best Casino sa America ng taong nabanggit. Kasunod into, hinati ng pahayagan ang botohan sa Best in Las Vegas at Best Outside Las Vegas at nagdagdag pa ng ibang kaugnay na mga kategorya kagaya ng Best Casino Restaurant at Best Casino Hotel. 

Sa iba pang impormasyon sa Pechanga Resort Casino, bumisita sa www.pechanga.com

Patungkol sa Pechanga Resort Casino
Ang Pechanga Resort Casino ay nag-aalay ng pinaka malaki at napakalawak na resort/casino na eksperiyensa saan man sa Estados Unidos. Ibinotong numero unong casino sa bansa ng USA Today at may rata na Four Diamond property ng AAA Mula 2002, ang Pechanga Resort Casino ay naghahatid ng walang kapantay na libangan, making anumang draw o kahabaan ng pananatili rito. Ang Pechanga ay naghahatid ng mahigit 5,400 na maiinit na slots, table games, 1,100 na mga kwarto at hotel na silid, mga kainan, magarbong spa at golf sa Journey sa Pechanga. Ang Pechanga Resort Casino ay nag-aalok ng mga destinasyon na tumutuğon at hihigit pa sa mga pangangailangan ng mga panauhin at komunidad. Ang Pechanga Resort Casino ay pag-aari at nasa ilalim ng pamamalakad ng Pechanga Band of Luisneo Indians. Sa karagdagang impormasyon, tumawag toll free sa (877) 711-2946 o bumisita sa www.Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort Casino sa Facebook at sa Twitter @PechangaCasino.

PECHANGA RESORT CASINO NOMINATED AS ONE OF BEST RESORT-CASINOS IN THE COUNTRY

— Pechanga nominated in 2 national Best Of awards —

The polls are now open, and Pechanga Resort Casino is in the running again for two prestigious national titles. The Temecula, California area casino/resort was nominated by a panel of experts in USA Today’s10Best.com readers’ polls in the categories of Best Casino Hotel and Best Casino Outside of Las Vegas. Panelists selected Pechanga, along with 19 other contenders in each category. There are more than 1,000 casinos spread across the U.S., according to CasinoUSA.com. To vote for Pechanga Resort Casino in both categories, visitors can go to Pechanga.com/vote.

In 2021, readers voted Pechanga Resort Casino the second-Best Casino Outside of Las Vegas. Pechanga ranked fourth in the Best Casino Hotel category (throughout the U.S.).

Voting is currently open to the public to choose their favorite destinations. Readers may vote for their favorites in each category once per day. The voting period ends Monday, August 29, at 8:59 a.m. Pacific Time. A results list of 10 winners is released after that date.

The USA Today 10Best Travel Guide readers’ polls ask guests to rate their favorite casinos and have appeared in various forms since 2015. Pechanga took the number one spot of Best Casino in America that year. Following that, the publication split the poll into Best in Las Vegas and Best Outside of Las Vegas and added other related categories such as Best Casino Restaurant and Best Casino Hotel.

For more information on Pechanga Resort Casino, visit www.pechanga.com.

About Pechanga Resort Casino
Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the number one casino in the country by USA Today and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway, whether for the day or for an extended luxury stay. Offering 5,400 of hottest slots, 152 table games, a 1,100 room and suite hotel, dining, luxury spa, and golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseño Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino